Dentalimplantater Berlin

3D-styret implantologi i Berlin Adlershof & Karlshorst
background image with teeth


Dentalimplantater Berlin –
få rådgivning her:

ADLERSHOF

KARLSHORST

Få et sammenligningstilbud udarbejdet!

Isætning af implantat efter tanduheld

Der er mange spørgsmål til tandimplantater. Det erfarer vi dagligt i vores tandlægepraksisser i Berlin-Adlershof go Berlin-Karlshorst. Derfor har vi samlet alle væsentlige informationer om emnet tandimplantater og implantologi på denne hjemmeside.
Og at behovet for omfattende rådgivning er stort, kan vi godt forstå. I den sidste ende kan emnet tandimplantater vel før eller siden blive aktuelt for os alle. For næsten alle mister i løbet af livet en tand eller flere – på grund af tandsygdomme som karies eller parodontose eller ved et tanduheld.

 

De derved opståede huller i tandrækken begrænser den berørtes livskvalitet, nogle gange endda meget. Og derved er det ikke kun udseendet, der spiller en rolle. Også når man spiser og taler medfører huller i tandrækken ofte vanskeligheder.
Hvis der endvidere ikke gøres noget ved et hul i tandrækken, trækker kæbeknoglen sig lidt efter lidt tilbage. Som følge der af kan der ske tandvandringer, forlængelse af de modstående tænder og fejlbelastninger.

Isætning af implantat efter tanduheld

Tandimplantater Berlin in Adlershof und Karlshorst - Ihr Implantologe Carsten ÖztanDerfor anbefales det at erstatte en manglende tand så hurtigt som muligt. Derved er den implantatbårne tanderstatning ikke kun det fastsiddende, holdbare alternativ til konventionelle udtagelige proteser. Tandimplantater kan erstatte den naturlige tand næsten perfekt, både i udseende og funktion. Det vil sige at med tandimplantater kan De igen smile, tale og frem for alt bide fast til uden besvær.

Begrebet tandimplantat beskriver dermed strengt taget ikke tanderstatningen, men bare en kunstig tandrod. Dette tandrods-implantat sættes fast i kæbeknoglen og derefter, når det er helet, sættes en krone på. Derefter bør den implantatbårne tanderstatning ikke længere kunne skelnes fra de naturlige tænder for Dem selv og andre.

Implantologi er et af de metodisk og teknisk mest højtudviklede områder indenfor moderne tandmedicin. Til syvende og sidst gør grundigt udarbejdede processer og mest moderne teknik det muligt at foretage indgrebene meget skånsomt og yderst præcist.
Hos Zahnkultur Berlin anvender vi for eksempel 3D-styret implantologi. Med denne moderne form til isætning af tandimplantater udnyttes pladsen i kæben optimalt, da indgrebene i forvejen kan planlægges nøjagtigt.
Til isætningen af tandimplantatet foretager Deres behandler hos Zahnkultur Berlin nøjagtige beregninger på computeren på grundlag af Deres CT- og DVT-data. Alle anatomiske detaljer kan inddrages i planlægningen. Ud fra disse nøjagtige data dannes så en kirurgisk skabelon, som gør det muligt at sætte implantaterne helt nøjagtigt. Derved bliver det egentlige indgreb tidsbesparende og særligt blidt og samtidig kan vi derved opnår optimale æstetiske resultater.

Med praksissen eget laboratorie på stedet kan vi arbejde særdeles omkostningsbevidst. Vores priser for mere omfangsrige forsyninger holder for eksempel stand mod priserne hos ungarske tandimplantatklinikker. Har du lyst til at høre mere endnu om tandimplantater og vores implantologi-praksisser? Så se mere her eller lav en rådgivningsaftale direkte med os. Hvis De allerede har et omkostningsoverslag fra en anden praksis, udarbejder vi også gerne et sammenligningstilbud.

Praksisindehaver Carsten Öztan og hans team er glade for Deres interesse og ser frem til Deres besøg!

Venlig hilsen Carsten-Can Öztan

Tandimplantater & Dentalimplantater Berlin: der Aufbau Krone

Samlet kompetence

– mangeårig erfaring
– indgreb udføres dagligt
– kontinuerlig videreuddannelse
– Samarbejde med Zahnklinik Ost
– eget dentallaboratorie på stedet

Tandimplantater & Dentalimplantater Berlin in Adlershof - gebündelte Kompetenz, zufriedene Patienten und modernste Technik

Tilfredse patienter

– peronlig, udførlig rådgivning
– udelukkende transparent planlægning
– tæt afstemning med tandtekniker
– omhyggelig, finmasket efterbehandling
– mulighed for rentefri ratebetaling

Dentalimplantater Berlin & Tandimplantater: der Aufbau

Mest moderne teknik

– 3D-styret implantologi
– minimal invasivt proces
– CT- og DVT-teknik
– biokompatible materialer
– nyeste dentalteknik

Opbygning af et tandimplantat

Dentalimplantater/Tandimplantater Berlin - crown (superstructure)

Implantatkrone (suprakonstruktion)

Tandimplantater / Zahnimplantate in Karlshorst Aufbau 1Implantatkronen eller suprakonstruktionen er den synlige del af den implantatbårne tanderstatning, dvs. den krone, bro eller protese, der fastgøres på implantatopbygningen.
Hertil findes der to sammensætningsprocesser – den faste påcementering på implantatopbygningen og sammenskruningen med denne. Her hos Zahnkultur Berlin anvender vi begge processer og vælge den metode, der passer efter de individuelle vilkår.

Tandimplantater & Dentalimplantater Berlin / Zahnkultur Berlin

Implantatopbygning (abutment)

Implant structure (abutment) in berlin adlershof & karlshorstImplantatopbygningen, eller abutmentet) er bindeleddet mellem implantatet, altså den kunstige tandrod og implantatkronen. Den skrues fast sammen med implantatet og består for det meste af titanium, keramik eller et nyere materiale som zirkonoxid. På abutmentet fastgøres tanderstatningen til sidst og dermed det, som senere er overhovedet synligt som den egentlige tand i form af en krone, bro eller protese.

 

Dentalimplantater Berlin / Tandimplantater – Implantat setzen in Karlshorst

Implantat (tandimplantat)

Implant body (tooth implant) in BerlinImplantatet beskriver det egentlige tandimplantat og danner som kunstig tandrod fundamentet for den tanderstatning, der sidder fast. På den øverste ende er der for det meste et gevind, hvor den anden del af implantatet, implantatopbygningen, kan fastgøres. Afhængig af implantattype kan der skelnes mellem skrue- eller cylinderformede implantater og yderligere hul- og fuldkropsimplantater, som finder anvendelse hos os ved Zahnkultur Berlin afhængigt af det individuelle tilfælde. Som materiale til implantater anvendes der som regel ren titanium på grund af den gode kompatibilitet.


Er tandimplantater ikke mulig?! – Med knogleopbygning lykkes det ofte alligevel.

Hos mange patienter har kæbeknoglen allerede trukket sig så meget tilbage eller er så kraftigt beskadiget, at en omgående implantation ikke er mulig. I sådanne tilfælde hører mange berørte, at deres tilfælde er håbløst. Vi anbefaler efter en sådan udtalelse at indhente en second opinion hos en erfaren implantologisk praksis.

Det er rigtigt, at for tynde og beskadigede kæbeknogler ikke kan holde et tandimplantat. Men det er som regel muligt at genopbygge kæbeknogler og dermed stabilisere den til en tandimplantation. Hertil anvender vi hos Zahnkultur Berlin forskellige processer afhængigt omstændighederne.

Skånsom knogleopbygning ved hjælp af egne knogler

Ved en kæbeopbygning bygger vi fx ved hjælp af egne knogler kæbeknoglen op igen i højde og bredde. Hertil udtager vi ved hjælp af særligt skånsomme ultralydsinstrumenter, de såkaldte piezoapparater, knogler fra mundområdet eller fra en anden legemsdel. Med piezoapparaternes trykløse, selektive og yderst præcise arbejde bliver det omgivende væv praktisk taget ikke beskadiget.

De knogler, der er taget ud på denne måde, bliver modelleret, så det passer og transplanteret i kæben. Når alt går som ønsket, vil knogletransplantatet være vokset til efter nogle få uger. Så kan tandimplantatet sættes i efter ca. tre måneder.

I tilfælde, hvor bunden af overkæben allerede er kraftigt sænket, har vi opnået meget gode resultater med den såkaldte sinuslift-metode. Det er en metode speciel til at hæve kæbehulebunden. Hertil transplanteres også egne knogler.

De kan her finde et eksternt link til Youtube med en anskuelig animation om emnet: Youtube Link

Vi rådgiver Dem individuelt.


Hvis De hidtil har anset Dem for at være et „håbløst tilfælde“, er De velkommen til en rådgivningssamtale i en af vores praksisser i Adlershof eller Karlshorst. Vi vurderer Deres tilfælde individuelt og viser Dem gerne eventuelle muligheder for knogleopbygning.

Om Zahnkultur Berlin

Tandlægefællesskabspraksissen Zahnkultur Berlin blev grundlagt i år 2010 med den første praksis i Berlin-Adlershof. Kort derefter fulgte afdelingen i Karlshorst. Siden da er teamet omkring indehaver, grundlægger og tandlæge Carsten-Can vokset kontinuerligt.

I mellemtiden tilbyder ca. 40 tandlæger patienterne i Adlershof og Karlshorst næsten alle fagområder inden for moderne tandmedicin. 
Tillid er vigtig. Derfor behandles alle vores patienter af en fast behandler. Ved særlige krav kan der dog altid indkaldes en passende specialist i vores praksis. Med dette koncept kan der realiseres en tætmasket, universel og ikke mindst tillidsfuld behandling.

Højt kvalificeret og motiveret

Et væsentligt punkt mere i vores praksiskoncept er fortsat efter- og viderekvalificeringsuddannelser for behandler- og praksisteamene. Tilsvarende deltager vores medarbejdere regelmæssigt i workshops, kurser og yderligere uddannelser. Dermed sikrer vi, at vi altid kan behandle vores patienter efter de nyeste videnskabelige resultater og standarder.

Vores tandlægepraksisser er blevet udstyret således, at vi kan pleje Dem fuldstændig perfekt tandmedicinsk. Men samtidig skal De også føle Dem godt tilpas hos os. Med dette aspekt er modtagelses- og venteområder og behandlingsrummene blevet indrettet moderne, åbne og lyst. For at virkelig alle – også patienter med handicap, seniorer med gangstativer, forældre med barnevogne etc. – kan bevæge sig uindskrænket, kan vores tandlægepraksisser nås med elevator, og alle vores lokaler er komplet uden barrierer og handicapvenligt udstyret.

tooth implants in Adlershof und KarlshorstTil den komplette tandmedicinske behandling af vores patienter på nyeste videnskabelige niveau, kan vi benytte varieret teknik som fx. digital volumentomografi (DVT), computertomografi (CT), fuld udstyrede operationslokaler m.m. Med vores samarbejde med Zahnklinik Ost er selv stationære ophold i givet fald mulige hos os.

Eget laboratorie – korte veje

I tilfælde af en planlagt tandimplantation er vore egne dentallaboratorier – direkte i praksissernes nabolokaler – en klar fordel for Dem som patient. Personlige afstemninger med tandteknikerne er dermed mulige til enhver tid. Takket være en omfangsrig laboratorieteknik, vores erfarne laboratorieteam og brugen af moderne, biokompatible materialer kan vi realisere optiske tanderstatninger af høj kvalitet.

Så De kan se, i vores åbne og barrierefrit designede tandlægepraksisser i Adlershof og Karlshorst er De i gode hænder hvad alle tandmedicinske spørgsmål angår. Kompetente, specialiserede behandlere, et kvalificeret praksisteam, moderne teknisk udstyr, et tysk mester-dentallaboratorie direkte på stedet og arbejdet ed udelukkende materialer af høj kvalitet og moderne teknikker til rimelige priser sikrer Dem en kompletbehandling ved Deres implantatindgreb.

Implantolog og indehaver af praksis | Dentalimplantater Berlin

Carsten-Can Öztan, Dentalimplantater BerlinCarsten-Can Öztan er indehaver og leder af tandlægefællesskabspraksisen Zahnkultur Berlin med de to placeringer i Adlershof og Karlshorst.

siden 2010
Leder af Zahnkultur Berlin (Adlershof & Karlshorst)
Leder af Zahnklinik Ost
etableret tandlæge med hovedvægt på implantologi

2008/2009
Aktiv som tandlæge med hovedvægt på implantologi/kirurgi
i tandlægepraksis Dr. Parusel, Salzgitter

2006 til 2009
Københavns Tandlæge Center, København (Danmark)
Opbygning af det implantologiske område

2005 til 2007
praktiserende tandlæge hos Medeco, Berlin

1998 til 2004
Studie i tand-, mund og kæbelægevidenskab ved der Freien Universität Berlin

 

Har de spørgsmål til tandimplantater?

 • Er en tandimplantatbehandling smertefuld?

  Det implantologiske indgreb er som sådan komplet smertefri på grund af anæstesien. Det sker ambulant med lokal bedøvelse eller halvsovende. Hvis det ønskes, er fuld narkose også muligt. Op til to, tre dage efter indgrebet kan der endnu være lette smerter. Her hjælper dog allerede gængse smertestillende midler. Oprindelse: Tandimplantater Berlin

 • Er der risici?

  Alle operative indgreb har risici. Således kan der også opstå komplikationer ved isætning at tandimplantater. Vi kan dig minimere risiciene i videst muligt omfang ved omhyggelige screeninger, en omhyggelig planlægning på forhånd og en så præcis og skånsom fremgangsmåde som muligt. Oprindelse: Tandimplantater Berlin

 • Hvornår kan jeg genoptage mit arbejde efter tandimplantationen?

  Principielt kan let arbejde som fx kontoraktiviteter allerede genoptages næste dag. Som regel er hævelser muligt endnu to til tre dage efter isætning af tandimplantaterne, kraftigere klager er sjældne. I hvert tilfælde kan De dog konsultere implantologen og følge hans anbefalinger så vidt muligt. Oprindelse: Tandimplantater Berlin

 • Kan jeg mærke tandimplantaterne?

  Tandimplantater kan principielt ikke mærkes. De overtager den naturlige tands funktion komplet. Dvs. de føles som Deres egne tænder og ser også sådan ud. Oprindelse: Tandimplantater Berlin

 • Hvor længe holder tandimplantater?

  Tandimplantater er yderst holdbare. Det beviser videnskabelige studier. Ifølge disse studier sidder over 90% af tandimplantaterne stadig fast efter 10 år og opfylder deres fulde funktion. Til sammenligning er det i samme tidsrum kun tilfældet for 80% af broerne og 75% af enkeltkronerne.

  Som ved de naturlige tænder afhænger holdbarheden dog meget af plejen og mundhygiejnen. Med grundig tandpleje og regelmæssige kontrolaftaler (1-2 gange om året) kan et tandimplantat holde meget længere end 10 år, ikke sjældent hele livet. Vi vejleder Dem gerne om implantat-profylakse. Kontakt os! Oprindelse: Tandimplantater Berlin

 • Hvordan skal jeg pleje et tandimplantat derhjemme?

  Rengøring af mellemrummene er meget vigtig ved pleje af tandimplantater. Før hver tandbørstning bør tandmellemrummene gøres grundigt rene. Spørg din tandlæge, hvad der er bedst egnet i Deres tilfælde. Tandtråd, mellemrumsbørste, superfloss eller enkeltbørster. Udover den daglige implantatpleje derhjemme, er det særligt vigtigt for Deres tandimplantaters holdbarhed med regelmæssig, professionel implantatprofylakse i tandlægepraksissen ca. en til to gange om året. Oprindelse: Tandimplantater Berlin

 • Hvad koster et tandimplantat?

  Omkostningerne til tandimplantater kan generelt være vanskelige at anslå. I detaljer er de afhængige af det aktuelle diagnose, behandlingens udgifter, behandlingsmetoden, det anvendte materiale samt Deres sygeforsikrings tilskud.  Den omfangsrige, personlige vejledning hos Zahnkultur Berlin indeholder desuden udarbejdelse af en detaljeret helings- og omkostningsplan. Den kan De aflevere til Deres sygekasse. Dermed ved De i forvejen, om og i hvilket omfang Deres sygekasse betaler omkostninger til Deres tandimplantater. Efter behov giver vi Dem mulighed for en finansiering, hvor De kan betale behandlingens omkostninger i op til tolv rater gebyr- og rentefrit. Oprindelse: Tandimplantater Berlin

 • Betaler min sygekasse omkostningerne?

  Desværre betaler de lovpligtige sygeasser ikke omkostningerne til isætning af tandimplantater. Der ydes dog i det mindste tilskud til leveringen af protesen, altså implantatkronen {link til opbygning}. Hvis De er privat forsikret, er omkostningsrefusionen afhængig af Deres tarif. I hvert tilfælde bør De i forvejen afleveres den omkostnings- og helingsplan, som er udarbejdet af os, til Deres sygekasse, så de omkostninger, De selv skal bære, kan beregnes. Ved behov og efter ønske har De hos os mulighed for at betale behandlingsomkostningerne i rente- og gebyrfrie rater (max. 12 rater). Oprindelse: Tandimplantater Berlin

Kontakt os  Dentalimplantater Berlin Adlershof

  ZAHNKULTUR BERLIN ADLERSHOF

  Dörpfeldstraße 46
  12489 Berlin-Adlershof
  Tyskland

  Telefon: +49 30 565 905 00
  Fax:+49 30 565 905 020
  Email: adlershof@zahnkultur-berlin.de

  Aftale om rådgivning

  ÅBNINGSTIDER

  Man – fredag: kl. 07:00 – 22:00
  Lør- og søndag: Efter aftale

  Dentalimplantater Berlin Karlshorst

  ZAHNKULTUR BERLIN KARLSHORST

  Treskowallee 112
  10318 Berlin-Karlshorst
  Tyskland

  Telefon: +49 30 500 123 30
  Fax:+49 30 500 123 32
  Email: karlshorst@zahnkultur-berlin.de

  Aftale om rådgivning

  ÅBNINGSTIDER

  Man – fredag: kl. 07:00 – 22:00
  Lør- og søndag: Efter aftale

  Zahnkultur Berlin - Adlershof

  Zahnkultur Berlin Adlershof, Dörpfeldstraße, Berlin, Deutschland

  Routenplanung

  Zahnkultur Berlin - Karlshorst

  Zahnkultur Berlin Karlshorst, Treskowallee, Berlin, Deutschland

  Routenplanung

  databeskyttelseserklæringen

  Please note: This translation of the original German privacy policy can – even when the translation was done with the utmost care – result in different interpretations/meanings. For means of interpretation the German version shall prevail

  Data protection information of Zahnimplantate Berlin
  überörtliche zahnärztliche Berufsausübungsgemeinschaft Öztan &Partner GbR

  As of 25 May 2018, the requirements of the EU General Data Protection Regulation apply (in the following: GDPR). In the following, we would like to inform you about the processing of personal data carried out by Überörtliche Zahnärztliche Berufsausübungsgemeinschaft Öztan & Partner GbR (hereinafter Öztan & Partner GbR) in accordance with this new regulation (see Article 13 GDPR). Please read our data protection information carefully. If you have any questions or comments about this data protection information, you can send them at any time to the e-mail address provided in section 2.

  Table of contents

  1. Overview
  2. Who is responsible for data processing on this website and how can the data protection officer be contacted?
  3. How, for what purpose, and on what legal basis are your data processed?
   1. How and on what legal basis do we process your data when you access our website?
   2. How, to what extent, and on what legal basis do we process your data when concluding, performing or terminating a contract?
   3. How and on what legal basis do we process your data for advertising purposes?
   4. How, for what purpose and on what legal basis do we process your data in relation to our website and our website optimisation?
  4. When do we disclose your data to recipients outside the EU?
  5. What rights do you have regarding your data?
  6. How long do we store your data?

  1. Overview

  The following data protection information explains the nature and scope of the processing of so-called personal data by Öztan & Partner GbR. Personal data is information that is or can be directly or indirectly assigned to your person.

  Data processing by Öztan & Partner GbR can essentially be divided into two categories:

  • The necessary data is processed for the purpose of processing your appointment and/or treatment-related requests.
  • When you access the website of Öztan & Partner GbR, various information is exchanged between your terminal device and our server. This may also include personal data. The information collected in this way is used, among other things, to optimise our website or to display advertising in the browser of your terminal device. You have various rights pursuant to the GDPR which you can assert against us. This includes the right to object to selected data processing, in particular data processing for advertising purposes. The possibility of objection is highlighted in print.

  If you have any questions about our data protection information, you are welcome to contact our external data protection officer at any time. You will find the contact details below.

  2. Who is responsible for data processing on this website and how can the data protection officer be contacted?

  This data protection information applies to the data processing by Öztan & Partner GbR, Dörpfeldstraße 46, 12489 Berlin (“Controller”), and for the following website

  WWW.ZAHNIMPLANTATE-BERLIN.DENTAL

  You can contact the data protection officer of Öztan & Partner GbR at the above address, for the attention of the data protection officer, or at datenschutzbeauftragter@zahnkultur-berlin.de

  3. How, for what purpose, and on what legal basis are your data processed?

  3.1. How and on what legal basis do we process your data when you access our website?

  When accessing our website, information is automatically sent to the server of our website by the browser used on your terminal device and stored temporarily in a so-called log file. We have no influence over this. The following information is also recorded without your participation and stored until it is automatically deleted:

  • the IP address of the requesting Internet-enabled device
  • date and time of access
  • the name and URL of the retrieved file
  • the website from which the access takes place (referrer URL)
  • the browser used and, if applicable, the operating system of your Internet-enabled computer and the name of your access provider.

  The legal basis for the processing of the IP address is Article 6 (1) lit. f GDPR. Our legitimate interest follows from the purposes of data collection listed below. At this point, we would like to point out that the data collected does not enable us to draw any direct conclusions about your identity and that we do not draw any such conclusions.

  The IP address of your terminal device and the other data listed above are used by us for the following purposes:

  • ensure smooth connection establishment,
  • ensure comfortable use of our website,
  • evaluation of system security and stability.

  The data are stored for a period of 7 days and then automatically deleted. Furthermore, we use so-called cookies and tracking tools for our website. The exact nature of these processes and how your data will be used for this purpose is explained in more detail in section 3.4. below.

  If you have agreed to so-called geolocation in your browser or operating system or other settings of your terminal device, we use this function to offer you individual services related to your current location (e.g. the location of our medical practice). We process your location data processed in this way exclusively for this function. Once you end the use, the data will be deleted.

  3.2 How, to what extent, and on what legal basis do we process your data when concluding, performing or terminating a contract?

    1. Data processing upon conclusion of contract

  The object of Öztan & Partner GbR is dental services (examinations, treatments, consulting, etc.). In this context, we process the data required for the conclusion, performance or termination of a contract with you. These include:

  • first name, surname
  • billing address
  • billing and payment data
  • your health insurance provider and type of health insurance (private/statutory)
  • e-mail address, if applicable
  • date of birth, if applicable
  • phone number, if applicable
  • other treatment-related information (e.g. type of complaints etc.)

  The legal basis for this could be Article 6 (1) lit. b GDPR—i.e. you provide us with the data on the basis of the contractual relationship between you and us—or Article 9 (2) lit. h GDPR. If we do not use your contact data for advertising purposes (see section 3.3. below), we store the data collected for the processing of the contract until the expiry of the statutory or, if applicable, contractual warranty and guarantee rights. After the expiry of this period, we retain the information of the contractual relationship required under medical, commercial, and tax law for the statutory periods. The data may be reprocessed during this period (usually ten years from the date of conclusion of the contract or, in some cases, 18 or 30 years), for example in the event of a review by the tax authorities.

    1. Transmission to credit agencies

  In the event of a default in payment, we will transfer the necessary data to a company commissioned with the assertion of the claim if the other legal requirements are met. The legal basis for this is both Article 6 (1) lit. b and Article 6 (1) lit. f GDPR. The assertion of a contractual claim is to be regarded as a legitimate interest within the meaning of the second provision. If the other legal requirements are met, we will also forward information about the default in payment or any loss of receivables to credit agencies cooperating with us. The legal basis for this is Article 6 (1) lit. f GDPR. The legitimate interest required here results from our interest and that of third parties in reducing contractual risks for future contracts.

    1. Contact option via the website

  Due to legal regulations, the website of Öztan & Partner GbR contains information that enables rapid electronic contact with our company as well as direct communication with us, which also includes a general address for so-called electronic mail (e-mail address). If a data subject contacts the controller by e-mail or via a contact form, the personal data transmitted by the data subject are automatically stored. Such personal data transmitted on a voluntary basis (cf. Article 6 (1) lit. a or Article 9 (1) GDPR) from a data subject to the controller are stored for the purposes of processing or for contacting the data subject. This personal data is not be passed on to third parties.

  3.3. How and on what legal basis do we process your data for advertising purposes?

  The following explanations refer to the processing of personal data for advertising purposes. The GDPR declares such data processing to be conceivable in principle on the basis of Article 6 (1) lit. f and to be a legitimate interest. The duration of data storage for advertising purposes does not follow any rigid principles and is based on the question whether the storage is necessary for advertising purposes. At Öztan & Partner GbR we additionally apply the principle of deleting data for advertising purposes after 2 years. Please refer to section 3.3.3. for the procedure that is followed in the event of your objection.

    1. Advertising purposes of Öztan & Partner GbR and third parties

  If you have been treated by us or have made use of our other dental services, we will treat you as an existing patient. In this case, we process your postal contact data outside of the existence of a specific consent in order to send you information about new products and services or birthday and/or holiday greetings. We process your e-mail address in order to send you information for our own, similar products/services outside the existence of a specific consent.

    1. Right to object

  You can object to data processing for the above-mentioned purposes at any time free of charge, separately for each respective communication channel and with effect for the future. For this purpose, it is sufficient to send an e-mail or a postal letter to the contact details stated under section 2.

  If you file an objection, the contact address concerned will be blocked for further promotional data processing. We would like to point out that in exceptional cases, advertising material may still be sent temporarily even after receipt of your objection. This is due to technical reasons resulting from the necessary lead time of advertisements and does not mean that we will not implement your objection. Thank you for your understanding.

  3.4. How, for what purpose and on what legal basis do we process your data in relation to our website and our website optimisation?

    1. Cookies—General information

  We use so-called cookies on our website. Insofar as these cookies are personal data, they are used on the basis of Article 6 (1) lit. f GDPR. Our interest in optimising our website is to be considered as justified within the meaning of the aforementioned provision. Cookies are small files that are automatically created by your browser and stored on your terminal device (laptop, tablet, smartphone or similar) when you visit our site. Cookies do not cause any damage to your terminal device and do not contain viruses, trojans or other malware. The cookie stores information that is related to the specific terminal device used. However, this does not mean that we will gain immediate knowledge of your identity. The use of cookies serves on the one hand to make the use of our website more pleasant for you. For example, we use so-called session cookies to recognise that you have already visited individual pages of our website. These are automatically deleted after leaving our site. In addition, we also use temporary cookies for the purpose of user-friendliness, which are stored on your terminal device for a certain defined period of time. If you visit our site again to make use of our services, we will automatically recognise that you have already visited us and what entries and settings you have made so that you do not have to enter them again.

  We also use cookies to statistically record the use of our website and to evaluate it for the purpose of optimising our offer for you and to show information personalised for you. These cookies enable us to automatically recognise that you have already visited us when you visit our site again. These cookies are automatically deleted after a defined time. Most browsers automatically accept cookies. You can configure your browser so that no cookies are stored on your computer or so that a message always appears before a new cookie is created. However, the complete deactivation of cookies may mean that you cannot use all functions of our website. The length of time cookies are stored depends on their intended use and is not the same for everyone.

  Insofar as personal data is also processed by individual cookies used by us, the processing is carried out in accordance with Article 6 (1) lit. a GDPR in the case of a granted consent or in accordance with Article 6 (1) lit. f GDPR to protect our legitimate interests in the best possible functionality of the website and in making the site visit customer-friendly and effective.

  On our website we use the cookies listed in the following table, with the functions also specified there. You can also see the storage duration of the respective cookies in the overview:

  Name of the cookie, function / purpose, storage time

  • Google Analytics, measurement of visitor numbers / user statistics, 26 months
  • Google (Invisible) reCAPTCHA, securing the form, 12 months
  • Google Maps, contact / directions, depending on user settings
  • Google AdWords Conversion Tracking, 30 days

    1. Google Analytics

  For the purpose of adequately designing and continually optimising our pages, we use Google Analytics, a web analysis service offered by Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”), on the basis of your consent (see Article 6 (1) lit. a GDPR). Furthermore, the use of Google Analytics for the purpose of adequately designing and continuously optimising our pages represents a legitimate interest within the meaning of Article 6 (1) lit. f GDPR.

  Google Analytics uses cookies with a validity of 14 months to record your access data when you visit our website. Google combines the access data on our behalf into pseudonymous usage profiles and transfers them to a Google server in the USA. Your IP address is anonymised beforehand. We are therefore unable to determine which usage profiles belong to a particular user. We can therefore neither identify you nor determine how you use our website on the basis of the data collected by Google.

  The information generated by the cookie about your use of this website such as

  • browser type/version,
  • the operating system used,
  • referrer URL (the previously visited page),
  • host name of the accessing computer (IP address),
  • time of the server request,

  are transferred to a Google server in the USA and stored there.

  In the event that personal data is exceptionally transferred to the USA, Google has also agreed to submit to the EU-US Privacy Shield. Google has thus committed itself to safeguarding the European data protection principles and the local level of data protection, including in the context of data processing taking place within the USA.

  Google will use the information gained from the cookies on our behalf to evaluate the use of our website, to compile reports on website activities, and to provide us with further services associated with use of the website and the Internet. You can also find further information on this in the Data Protection Policy of Google Analytics. Google Analytics sets the following three cookies for the specified purpose with the respective storage period: “_ga” for 2 years, “_gid” for 24 hours (both to distinguish website visitors) and “_gat” for 1 minute (to reduce queries to the Google servers)

  You can object to the web analysis by Google at any time. You have several options for this:

  • You can set your browser to block cookies from Google Analytics.
  • You can adjust your Google advertising settings.
  • You can set a deactivation cookie by clicking here: Verbiete Google Analytics, mich zu verfolgen (Prohibit Google Analytics from tracking me)
  • You can install the deactivation plug-in provided by Google at the following link from Google in your Firefox, Internet Explorer or Chrome browsers (this type does not work on mobile devices): link browser plug-in

  Further information about Google Analytics can be found in the Google Privacy Policy.

    1. Google reCAPTCHA

  On this website we also use the reCAPTCHA feature of Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland (“Google”). This function is mainly used to distinguish whether an entry is made by a natural person or is improperly made by machine and automated processing. The service comprises the sending of the IP address and, if applicable, other data required by Google for the service reCAPTCHA to Google and is carried out in accordance with Article 6 (1) lit. f GDPR on the basis of our legitimate interest in establishing individual responsibility on the Internet and avoiding misuse and spam. In the course of using Google reCAPTCHA, personal data may also be transferred to the servers of Google LLC. in the USA.

  In the event that personal data is transferred to Google LLC. with its registered office in the USA, Google LLC. has certified itself for the US-European data protection agreement “Privacy Shield”, which guarantees compliance with the level of data protection applicable in the EU. A current certificate can be viewed here: https://www.privacyshield.gov/list

  Further information on Google reCAPTCHA and Google’s Privacy Policy is available at the following link: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

    1. Google Maps

  This website uses Google Maps to display interactive maps and to provide directions. Google Maps is a map service by Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA. By using Google Maps, information about the use of this website including your IP address and the (start) address entered in the route planner function can be transmitted to Google in the USA. When you access a page of our website that contains Google Maps, your browser establishes a direct connection with the Google servers. The map content is transmitted by Google directly to your browser and integrated into the website. We therefore have no influence on the extent of the data collected by Google in this way. According to our state of knowledge, these include at least the following data:

  • the date and time of the visit to the relevant website,
  • Internet address or URL of the web page called up,
  • IP address,
  • (start) address entered during route planning.

  We have no influence on the further processing and use of the data by Google and therefore cannot assume any responsibility for this.

  If you do not want Google to collect, process or use data about you via our website, you can deactivate JavaScript in your browser settings. In this case, however, you will not be able to use our map display.

  The purpose and scope of the data collection and the further processing and use of the data by Google, as well as your rights and setting options for protecting your privacy, are outlined in the Google Privacy Policy. There, you can also manage and protect your data by changing your settings in the Privacy Center.

    1. Google Web Fonts

  This website uses so-called web fonts provided by Google to ensure the consistent presentation of fonts. When you access a website, your browser downloads the required web fonts in your browser’s cache to present text and fonts correctly. If your browser does not support Web Fonts, a standard font from your computer will be used.

  You can find further information on Google Web Fonts at https://developers.google.com/fonts/faq and in Google’s Privacy Policy: https://www.google.com/policies/privacy/

    1. Objection/opt-out option

  In addition to the described deactivation methods, you can also generally prevent the described targeting technologies with the appropriate cookie settings in your browser (see also section 3.4.1.). In addition, you have the option of deactivating preference-based advertising with the preference manager available here.

    1. Hyperlinks to third-party websites

  On our website, we use hyperlinks to the websites of the social networks Facebook and Twitter on the basis of Article 6 (1) lit. f GDPR in order to promote our company. The advertising purpose behind this is to be regarded as a legitimate interest within the meaning of the GDPR. Their respective providers are responsible for ensuring operation that is compliant with data protection.

    1. Jameda hyperlink

  Our website also includes a hyperlink to Jameda, the Internet advertising portal for doctors and other healthcare professionals. You can recognise the Jameda hyperlink by the Jameda logo (a white face with glasses on a blue background). When you click on the Jameda hyperlink, you will be redirected to our contact details and reviews at Jameda in a separate browser window. If you are logged in to your Jameda user account, you can rate us at Jameda. In addition, if you are logged in to your Jameda user account, Jameda will be able to assign your visit to our website to you and your user account. Please note that we obtain no knowledge about the content of the transferred data or the use of such data by Jameda.

  You can find further information on this here. If you do not want Jameda to be able to assign your visit to our website to your Jameda user account, please log out of your Jameda user account.

  4. When do we disclose your data to recipients outside the EU?

  With the exception of the processing described under section 3.4., we do not pass on your data to recipients based outside the European Union or the European Economic Area. The processing mentioned under section 3.4. results in a data transfer to the servers of the providers of tracking technologies commissioned by us. These servers are located in the USA. The data transfer is carried out according to the principles of the so-called Privacy Shield and on the basis of so-called standard contractual clauses of the EU Commission.

  5. What rights do you have regarding your data?

  1. Overview

  In addition to the right to revoke your consent granted to us, you are entitled to the following further rights if the respective legal requirements are met:

  • Right to information about your personal data stored with us in accordance with Article 15 GDPR; in particular, you can obtain information about the purposes of processing, the category of personal data, the categories of recipients to whom your data have been or will be disclosed, the planned storage period, the origin of your data if this data were not collected directly from you,
  • Right to rectification of incorrect data or completion of correct data in accordance with Article 16 GDPR,
  • Right to erasure of your data stored with us in accordance with Article 17 GDPR insofar as no legal or contractual retention periods or other legal obligations or rights to further storage must be observed,
  • Right to the restriction of the processing of your data in accordance with Article 18 GDPR, if the accuracy of the data is disputed by you, if the processing is unlawful but you refuse the erasure of your data; the controller no longer requires the data, but you require it for the assertion, exercise or defence of legal claims, or if you have lodged an objection to the processing pursuant to Article 21 GDPR;
  • Right to data transferability in accordance with Article 20 GDPR, i.e. the right to have selected data stored by us about you transferred in a common, machine-readable format, or to request transfer to another controller
  • Right to appeal to a supervisory authority. You can generally contact the supervisory authority of your usual place of residence or workplace or our head office for this purpose.
  1. Right to object
   Under the conditions of Article 21 (1) GDPR, the data processing may be objected to for reasons arising from the specific situation of the data subject.

  The above general right of objection applies to all processing purposes described in this data protection information which are processed on the basis of Article 6 (1) lit. f GDPR. In contrast to the special right of objection with regard to data processing for advertising purposes (see section 3.3.3. above), we are only obliged under the GDPR to implement such a general objection if you give us reasons of overriding importance (e.g. a possible danger to life or health). In addition, it is possible to contact the supervisory authority responsible for Öztan & Partner GbR, the Berlin Commissioner for Data Protection and Freedom of Information.

  6. How long do we store your data?

  The duration of the storage of personal data is determined by the respective legal retention period (e.g. retention periods under medical, commercial, and tax law). This period is usually 3 years (e.g. in the case of the regular limitation period for contractual or medical liability claims) or 10 years (e.g. in the case of retention periods under tax law). In some cases, the retention period is 18 or 30 years (e.g. in the case of chronic diseases). After expiry of the period, the corresponding data are routinely deleted, provided that the data are no longer required for the fulfilment or initiation of the contract and/or we have no justified interest in further storage.

  Updated: December 2019

  Kolofon

  Oplysninger i henhold til § 5 Lov om telemedia (TMG)

  Tjenesteudbyder:

  Dentalimplantater Berlin: ZAHNKULTUR BERLIN

  Überörtliche Zahnärztliche Berufsausübungsgemeinschaft Öztan & Partner GbR
  Dörpfeldstraße 46
  12489 Berlin

  Administrerende partner:
  Carsten-Can Öztan

  Telefon:
  030 565 90 50 0

  Fax:
  030 565 90 50 20

  Email:
  kontakt(at)zahnkultur-berlin.de

  Jobtitlen tandlæge er tildelt i Forbundsrepublikken Tyskland.

  Ansvarligt kammer:

  Zahnärztekammer Berlin, Stallstraße 1, 10585 Berlin (www.zaek-berlin.de)

  Ansvarlig kassetandlægelig forening:

  Kassenzahnärztliche Vereinigung Berlin, Georg-Wilhelm-Straße 16, 10711 Berlin (www.kzv-berlin.de)

  Følgende erhvervsretslige regler er gældende:
Gesetz über die Ausübung der Zahnheilkunde (ZHG), Berliner Kammergesetz fur die Heilberufe, Berufsordnung der Zahnärtzekammer Berlin, Gebührenordnung für Zahnärtzte (GOZ).

  Den tyske lov om udøvelse af tandlægevidenskab (ZHG), Berlins kammerlov for lægeerhvervene, Erhvervsordning to tandlægekammer Berlin, Gebyrordning for tandlæger (GOZ)

  De nævnte regler kan læses på Zahnärtzekammer Berlins hjemmeside (www.zaek-berlin.de)

  Koncept, design og realisering af hjemmesiden:

  FJELLFRAS – Studio für Bewegtbild und Kommunikation
  www.fjellfras.com

  FOTOS

  Mirko Plha
  www.plha.de

  Nicole Schnittfincke
  www.fotomanufaktur.schnittfincke.de

  Yderligere fotos:
  © DENTSPLY-Implants
  © psdesign1 (Fotolia)

  Ansvarsbegrænsning

  Indholdet af denne hjemmeside er udfærdiget med størst muligt omhu. Udbyderen påtager sig dog ikke nogen garanti for rigtigheden, fuldstændigheden og aktualiteten af det indhold, der er stillet til rådighed. Brugen af hjemmesidens indhold sker på brugerens egen risiko. Bidrag der er mærket med navn gengiver den aktuelle forfatters mening og ikke altid udbyderens mening. Med den rene brug af udbyderens hjemmeside indgås ikke noget kontraktforhold mellem brugeren og udbyderen.

  Eksterne links:

  Denne hjemmeside indeholder links til tredjeparts hjemmeside (”eksterne links”). Disse hjemmesider er underlagt den aktuelle ejers hæftelse. Udbyderen har ved den første linkning til de eksterne links kontrolleret det fremmede indhold for om der er eventuelle lovovertrædelser. På det tidspunkt var der ingen lovovertrædelser åbenbare.
  Udbyderen har ingen indflydelse på den aktuelle og fremtidige udformning og indholdet af de sider, der linkes til. Afsætning af eksterne links betyder ikke, at udbyderen gør indholdet bag henvisningen eller linket til sit eget. En fast kontrol af de eksterne links er ikke rimelig for udbyderen uden konkrete henvisninger til lovovertrædelser. Ved kendskab til lovovertrædelser slettes sådanne eksterne links straks.

  Ophavsret og beslægtede rettigheder :

  Det på denne hjemmeside offentliggjorte indhold er underlagt den tyske lov om ophavsret og beslægtede rettigheder. Enhver genanvendelse, der ikke er tilladt af den tyske ophavsret og beslægtede rettigheder, kræver forudgående skriftlig accept fra udbyderen eller den aktuelle rettighedsindehaver. Det gælder især for mangfoldiggørelse, behandling, oversættelse, lagring, forarbejdning og gengivelse af indhold i databanker eller andre elektroniske medier og systemer.
  Tredjeparts indhold og rettigheder er derved karakteriseret som sådanne. Mangfoldiggørelse uden tilladelse eller videregivelse af enkelt indhold eller komplette sider er ikke tilladt og er strafbart. Det er udelukkende fremstilling af kopier og downloads til personlige, private og ikke kommerciel brug, der er tilladt. Præsentation af denne hjemmeside i fremmede rammer er kun tilladt med skriftlig tilladelse.