Dentalimplantater Berlin

3D-styret implantologi i Berlin Adlershof & Karlshorst
background image with teeth


Dentalimplantater Berlin –
få rådgivning her:

ADLERSHOF

KARLSHORST

Få et sammenligningstilbud udarbejdet!

Isætning af implantat efter tanduheld

Der er mange spørgsmål til tandimplantater. Det erfarer vi dagligt i vores tandlægepraksisser i Berlin-Adlershof go Berlin-Karlshorst. Derfor har vi samlet alle væsentlige informationer om emnet tandimplantater og implantologi på denne hjemmeside.
Og at behovet for omfattende rådgivning er stort, kan vi godt forstå. I den sidste ende kan emnet tandimplantater vel før eller siden blive aktuelt for os alle. For næsten alle mister i løbet af livet en tand eller flere – på grund af tandsygdomme som karies eller parodontose eller ved et tanduheld.

 

De derved opståede huller i tandrækken begrænser den berørtes livskvalitet, nogle gange endda meget. Og derved er det ikke kun udseendet, der spiller en rolle. Også når man spiser og taler medfører huller i tandrækken ofte vanskeligheder.
Hvis der endvidere ikke gøres noget ved et hul i tandrækken, trækker kæbeknoglen sig lidt efter lidt tilbage. Som følge der af kan der ske tandvandringer, forlængelse af de modstående tænder og fejlbelastninger.

Isætning af implantat efter tanduheld

Tandimplantater Berlin in Adlershof und Karlshorst - Ihr Implantologe Carsten ÖztanDerfor anbefales det at erstatte en manglende tand så hurtigt som muligt. Derved er den implantatbårne tanderstatning ikke kun det fastsiddende, holdbare alternativ til konventionelle udtagelige proteser. Tandimplantater kan erstatte den naturlige tand næsten perfekt, både i udseende og funktion. Det vil sige at med tandimplantater kan De igen smile, tale og frem for alt bide fast til uden besvær.

Begrebet tandimplantat beskriver dermed strengt taget ikke tanderstatningen, men bare en kunstig tandrod. Dette tandrods-implantat sættes fast i kæbeknoglen og derefter, når det er helet, sættes en krone på. Derefter bør den implantatbårne tanderstatning ikke længere kunne skelnes fra de naturlige tænder for Dem selv og andre.

Implantologi er et af de metodisk og teknisk mest højtudviklede områder indenfor moderne tandmedicin. Til syvende og sidst gør grundigt udarbejdede processer og mest moderne teknik det muligt at foretage indgrebene meget skånsomt og yderst præcist.
Hos Zahnkultur Berlin anvender vi for eksempel 3D-styret implantologi. Med denne moderne form til isætning af tandimplantater udnyttes pladsen i kæben optimalt, da indgrebene i forvejen kan planlægges nøjagtigt.
Til isætningen af tandimplantatet foretager Deres behandler hos Zahnkultur Berlin nøjagtige beregninger på computeren på grundlag af Deres CT- og DVT-data. Alle anatomiske detaljer kan inddrages i planlægningen. Ud fra disse nøjagtige data dannes så en kirurgisk skabelon, som gør det muligt at sætte implantaterne helt nøjagtigt. Derved bliver det egentlige indgreb tidsbesparende og særligt blidt og samtidig kan vi derved opnår optimale æstetiske resultater.

Med praksissen eget laboratorie på stedet kan vi arbejde særdeles omkostningsbevidst. Vores priser for mere omfangsrige forsyninger holder for eksempel stand mod priserne hos ungarske tandimplantatklinikker. Har du lyst til at høre mere endnu om tandimplantater og vores implantologi-praksisser? Så se mere her eller lav en rådgivningsaftale direkte med os. Hvis De allerede har et omkostningsoverslag fra en anden praksis, udarbejder vi også gerne et sammenligningstilbud.

Praksisindehaver Carsten Öztan og hans team er glade for Deres interesse og ser frem til Deres besøg!

Venlig hilsen Carsten-Can Öztan

Tandimplantater & Dentalimplantater Berlin: der Aufbau Krone

Samlet kompetence

– mangeårig erfaring
– indgreb udføres dagligt
– kontinuerlig videreuddannelse
– Samarbejde med Zahnklinik Ost
– eget dentallaboratorie på stedet

Tandimplantater & Dentalimplantater Berlin in Adlershof - gebündelte Kompetenz, zufriedene Patienten und modernste Technik

Tilfredse patienter

– peronlig, udførlig rådgivning
– udelukkende transparent planlægning
– tæt afstemning med tandtekniker
– omhyggelig, finmasket efterbehandling
– mulighed for rentefri ratebetaling

Dentalimplantater Berlin & Tandimplantater: der Aufbau

Mest moderne teknik

– 3D-styret implantologi
– minimal invasivt proces
– CT- og DVT-teknik
– biokompatible materialer
– nyeste dentalteknik

Opbygning af et tandimplantat

Dentalimplantater/Tandimplantater Berlin - crown (superstructure)

Implantatkrone (suprakonstruktion)

Tandimplantater / Zahnimplantate in Karlshorst Aufbau 1Implantatkronen eller suprakonstruktionen er den synlige del af den implantatbårne tanderstatning, dvs. den krone, bro eller protese, der fastgøres på implantatopbygningen.
Hertil findes der to sammensætningsprocesser – den faste påcementering på implantatopbygningen og sammenskruningen med denne. Her hos Zahnkultur Berlin anvender vi begge processer og vælge den metode, der passer efter de individuelle vilkår.

Tandimplantater & Dentalimplantater Berlin / Zahnkultur Berlin

Implantatopbygning (abutment)

Implant structure (abutment) in berlin adlershof & karlshorstImplantatopbygningen, eller abutmentet) er bindeleddet mellem implantatet, altså den kunstige tandrod og implantatkronen. Den skrues fast sammen med implantatet og består for det meste af titanium, keramik eller et nyere materiale som zirkonoxid. På abutmentet fastgøres tanderstatningen til sidst og dermed det, som senere er overhovedet synligt som den egentlige tand i form af en krone, bro eller protese.

 

Dentalimplantater Berlin / Tandimplantater – Implantat setzen in Karlshorst

Implantat (tandimplantat)

Implant body (tooth implant) in BerlinImplantatet beskriver det egentlige tandimplantat og danner som kunstig tandrod fundamentet for den tanderstatning, der sidder fast. På den øverste ende er der for det meste et gevind, hvor den anden del af implantatet, implantatopbygningen, kan fastgøres. Afhængig af implantattype kan der skelnes mellem skrue- eller cylinderformede implantater og yderligere hul- og fuldkropsimplantater, som finder anvendelse hos os ved Zahnkultur Berlin afhængigt af det individuelle tilfælde. Som materiale til implantater anvendes der som regel ren titanium på grund af den gode kompatibilitet.


Er tandimplantater ikke mulig?! – Med knogleopbygning lykkes det ofte alligevel.

Hos mange patienter har kæbeknoglen allerede trukket sig så meget tilbage eller er så kraftigt beskadiget, at en omgående implantation ikke er mulig. I sådanne tilfælde hører mange berørte, at deres tilfælde er håbløst. Vi anbefaler efter en sådan udtalelse at indhente en second opinion hos en erfaren implantologisk praksis.

Det er rigtigt, at for tynde og beskadigede kæbeknogler ikke kan holde et tandimplantat. Men det er som regel muligt at genopbygge kæbeknogler og dermed stabilisere den til en tandimplantation. Hertil anvender vi hos Zahnkultur Berlin forskellige processer afhængigt omstændighederne.

Skånsom knogleopbygning ved hjælp af egne knogler

Ved en kæbeopbygning bygger vi fx ved hjælp af egne knogler kæbeknoglen op igen i højde og bredde. Hertil udtager vi ved hjælp af særligt skånsomme ultralydsinstrumenter, de såkaldte piezoapparater, knogler fra mundområdet eller fra en anden legemsdel. Med piezoapparaternes trykløse, selektive og yderst præcise arbejde bliver det omgivende væv praktisk taget ikke beskadiget.

De knogler, der er taget ud på denne måde, bliver modelleret, så det passer og transplanteret i kæben. Når alt går som ønsket, vil knogletransplantatet være vokset til efter nogle få uger. Så kan tandimplantatet sættes i efter ca. tre måneder.

I tilfælde, hvor bunden af overkæben allerede er kraftigt sænket, har vi opnået meget gode resultater med den såkaldte sinuslift-metode. Det er en metode speciel til at hæve kæbehulebunden. Hertil transplanteres også egne knogler.

De kan her finde et eksternt link til Youtube med en anskuelig animation om emnet: Youtube Link

Vi rådgiver Dem individuelt.


Hvis De hidtil har anset Dem for at være et „håbløst tilfælde“, er De velkommen til en rådgivningssamtale i en af vores praksisser i Adlershof eller Karlshorst. Vi vurderer Deres tilfælde individuelt og viser Dem gerne eventuelle muligheder for knogleopbygning.

Om Zahnkultur Berlin

Tandlægefællesskabspraksissen Zahnkultur Berlin blev grundlagt i år 2010 med den første praksis i Berlin-Adlershof. Kort derefter fulgte afdelingen i Karlshorst. Siden da er teamet omkring indehaver, grundlægger og tandlæge Carsten-Can vokset kontinuerligt.

I mellemtiden tilbyder ca. 40 tandlæger patienterne i Adlershof og Karlshorst næsten alle fagområder inden for moderne tandmedicin. 
Tillid er vigtig. Derfor behandles alle vores patienter af en fast behandler. Ved særlige krav kan der dog altid indkaldes en passende specialist i vores praksis. Med dette koncept kan der realiseres en tætmasket, universel og ikke mindst tillidsfuld behandling.

Højt kvalificeret og motiveret

Et væsentligt punkt mere i vores praksiskoncept er fortsat efter- og viderekvalificeringsuddannelser for behandler- og praksisteamene. Tilsvarende deltager vores medarbejdere regelmæssigt i workshops, kurser og yderligere uddannelser. Dermed sikrer vi, at vi altid kan behandle vores patienter efter de nyeste videnskabelige resultater og standarder.

Vores tandlægepraksisser er blevet udstyret således, at vi kan pleje Dem fuldstændig perfekt tandmedicinsk. Men samtidig skal De også føle Dem godt tilpas hos os. Med dette aspekt er modtagelses- og venteområder og behandlingsrummene blevet indrettet moderne, åbne og lyst. For at virkelig alle – også patienter med handicap, seniorer med gangstativer, forældre med barnevogne etc. – kan bevæge sig uindskrænket, kan vores tandlægepraksisser nås med elevator, og alle vores lokaler er komplet uden barrierer og handicapvenligt udstyret.

tooth implants in Adlershof und KarlshorstTil den komplette tandmedicinske behandling af vores patienter på nyeste videnskabelige niveau, kan vi benytte varieret teknik som fx. digital volumentomografi (DVT), computertomografi (CT), fuld udstyrede operationslokaler m.m. Med vores samarbejde med Zahnklinik Ost er selv stationære ophold i givet fald mulige hos os.

Eget laboratorie – korte veje

I tilfælde af en planlagt tandimplantation er vore egne dentallaboratorier – direkte i praksissernes nabolokaler – en klar fordel for Dem som patient. Personlige afstemninger med tandteknikerne er dermed mulige til enhver tid. Takket være en omfangsrig laboratorieteknik, vores erfarne laboratorieteam og brugen af moderne, biokompatible materialer kan vi realisere optiske tanderstatninger af høj kvalitet.

Så De kan se, i vores åbne og barrierefrit designede tandlægepraksisser i Adlershof og Karlshorst er De i gode hænder hvad alle tandmedicinske spørgsmål angår. Kompetente, specialiserede behandlere, et kvalificeret praksisteam, moderne teknisk udstyr, et tysk mester-dentallaboratorie direkte på stedet og arbejdet ed udelukkende materialer af høj kvalitet og moderne teknikker til rimelige priser sikrer Dem en kompletbehandling ved Deres implantatindgreb.

Implantolog og indehaver af praksis | Dentalimplantater Berlin

Carsten-Can Öztan, Dentalimplantater BerlinCarsten-Can Öztan er indehaver og leder af tandlægefællesskabspraksisen Zahnkultur Berlin med de to placeringer i Adlershof og Karlshorst.

siden 2010
Leder af Zahnkultur Berlin (Adlershof & Karlshorst)
Leder af Zahnklinik Ost
etableret tandlæge med hovedvægt på implantologi

2008/2009
Aktiv som tandlæge med hovedvægt på implantologi/kirurgi
i tandlægepraksis Dr. Parusel, Salzgitter

2006 til 2009
Københavns Tandlæge Center, København (Danmark)
Opbygning af det implantologiske område

2005 til 2007
praktiserende tandlæge hos Medeco, Berlin

1998 til 2004
Studie i tand-, mund og kæbelægevidenskab ved der Freien Universität Berlin

 

Har de spørgsmål til tandimplantater?

 • Er en tandimplantatbehandling smertefuld?

  Det implantologiske indgreb er som sådan komplet smertefri på grund af anæstesien. Det sker ambulant med lokal bedøvelse eller halvsovende. Hvis det ønskes, er fuld narkose også muligt. Op til to, tre dage efter indgrebet kan der endnu være lette smerter. Her hjælper dog allerede gængse smertestillende midler. Oprindelse: Tandimplantater Berlin

 • Er der risici?

  Alle operative indgreb har risici. Således kan der også opstå komplikationer ved isætning at tandimplantater. Vi kan dig minimere risiciene i videst muligt omfang ved omhyggelige screeninger, en omhyggelig planlægning på forhånd og en så præcis og skånsom fremgangsmåde som muligt. Oprindelse: Tandimplantater Berlin

 • Hvornår kan jeg genoptage mit arbejde efter tandimplantationen?

  Principielt kan let arbejde som fx kontoraktiviteter allerede genoptages næste dag. Som regel er hævelser muligt endnu to til tre dage efter isætning af tandimplantaterne, kraftigere klager er sjældne. I hvert tilfælde kan De dog konsultere implantologen og følge hans anbefalinger så vidt muligt. Oprindelse: Tandimplantater Berlin

 • Kan jeg mærke tandimplantaterne?

  Tandimplantater kan principielt ikke mærkes. De overtager den naturlige tands funktion komplet. Dvs. de føles som Deres egne tænder og ser også sådan ud. Oprindelse: Tandimplantater Berlin

 • Hvor længe holder tandimplantater?

  Tandimplantater er yderst holdbare. Det beviser videnskabelige studier. Ifølge disse studier sidder over 90% af tandimplantaterne stadig fast efter 10 år og opfylder deres fulde funktion. Til sammenligning er det i samme tidsrum kun tilfældet for 80% af broerne og 75% af enkeltkronerne.

  Som ved de naturlige tænder afhænger holdbarheden dog meget af plejen og mundhygiejnen. Med grundig tandpleje og regelmæssige kontrolaftaler (1-2 gange om året) kan et tandimplantat holde meget længere end 10 år, ikke sjældent hele livet. Vi vejleder Dem gerne om implantat-profylakse. Kontakt os! Oprindelse: Tandimplantater Berlin

 • Hvordan skal jeg pleje et tandimplantat derhjemme?

  Rengøring af mellemrummene er meget vigtig ved pleje af tandimplantater. Før hver tandbørstning bør tandmellemrummene gøres grundigt rene. Spørg din tandlæge, hvad der er bedst egnet i Deres tilfælde. Tandtråd, mellemrumsbørste, superfloss eller enkeltbørster. Udover den daglige implantatpleje derhjemme, er det særligt vigtigt for Deres tandimplantaters holdbarhed med regelmæssig, professionel implantatprofylakse i tandlægepraksissen ca. en til to gange om året. Oprindelse: Tandimplantater Berlin

 • Hvad koster et tandimplantat?

  Omkostningerne til tandimplantater kan generelt være vanskelige at anslå. I detaljer er de afhængige af det aktuelle diagnose, behandlingens udgifter, behandlingsmetoden, det anvendte materiale samt Deres sygeforsikrings tilskud.  Den omfangsrige, personlige vejledning hos Zahnkultur Berlin indeholder desuden udarbejdelse af en detaljeret helings- og omkostningsplan. Den kan De aflevere til Deres sygekasse. Dermed ved De i forvejen, om og i hvilket omfang Deres sygekasse betaler omkostninger til Deres tandimplantater. Efter behov giver vi Dem mulighed for en finansiering, hvor De kan betale behandlingens omkostninger i op til tolv rater gebyr- og rentefrit. Oprindelse: Tandimplantater Berlin

 • Betaler min sygekasse omkostningerne?

  Desværre betaler de lovpligtige sygeasser ikke omkostningerne til isætning af tandimplantater. Der ydes dog i det mindste tilskud til leveringen af protesen, altså implantatkronen {link til opbygning}. Hvis De er privat forsikret, er omkostningsrefusionen afhængig af Deres tarif. I hvert tilfælde bør De i forvejen afleveres den omkostnings- og helingsplan, som er udarbejdet af os, til Deres sygekasse, så de omkostninger, De selv skal bære, kan beregnes. Ved behov og efter ønske har De hos os mulighed for at betale behandlingsomkostningerne i rente- og gebyrfrie rater (max. 12 rater). Oprindelse: Tandimplantater Berlin

Kontakt os


Dentalimplantater Berlin Adlershof

ZAHNKULTUR BERLIN ADLERSHOF

Dörpfeldstraße 46
12489 Berlin-Adlershof
Tyskland

Telefon: +49 30 565 905 00
Fax:+49 30 565 905 020
Email: adlershof@zahnkultur-berlin.de

Aftale om rådgivning

ÅBNINGSTIDER

Man – fredag: kl. 07:00 – 22:00
Lør- og søndag: Efter aftale

Dentalimplantater Berlin Karlshorst

ZAHNKULTUR BERLIN KARLSHORST

Treskowallee 112
10318 Berlin-Karlshorst
Tyskland

Telefon: +49 30 500 123 30
Fax:+49 30 500 123 32
Email: karlshorst@zahnkultur-berlin.de

Aftale om rådgivning

ÅBNINGSTIDER

Man – fredag: kl. 07:00 – 22:00
Lør- og søndag: Efter aftale

Zahnkultur Berlin - Adlershof

Zahnkultur Berlin Adlershof, Dörpfeldstraße, Berlin, Deutschland

Routenplanung

Zahnkultur Berlin - Karlshorst

Zahnkultur Berlin Karlshorst, Treskowallee, Berlin, Deutschland

Routenplanung

databeskyttelseserklæringen

Herzlich willkommen auf www.zahnimplantate-berlin.dental, einem Webangebot von Zahnkultur Berlin | Zahnimplantate Berlin.
In dieser Datenschutzerklärung informieren wir die Nutzer dieser Website gemäß Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und Telemediengesetz (TMG) über die Art, den Umfang und den Zweck der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten durch die Websitebetreiber, Carsten-Can Öztan in seiner Funktion als Geschäftsführer der Zahnkultur Berlin, ÜBAG Öztan & Partner GbR (im Folgenden: Websitebetreiber). 

Zudem erläutern wir Ihnen die Rechte, die Nutzer dieser Website bezüglich der Speicherung und Verwendung ihrer persönlichen Daten haben, inkl. die Widerrufsrechte.

Bitte lesen Sie diese Datenschutzerklärung daher sorgfältig.

1. Geltungsbereich

Die o. g. Websitebetreiber nehmen den Datenschutz sehr ernst und behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich, zweckgebunden und entsprechend der gesetzlichen Vorschriften. Wir erheben und verwenden Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich im Rahmen der Bestimmungen des Datenschutzrechts der Bundesrepublik Deutschland bzw. der Europäischen Union.

Auf den Internetseiten, zu denen wir verlinken, kann es eine andere Datenschutzerklärung geben. Um diese zu überprüfen, sollten Sie die Website des jeweiligen Angebots aufsuchen und sich bei Bedarf direkt an den jeweiligen Anbieter wenden. Wir können keine Verantwortung für die Inhalte oder für die Datenschutzerklärung der externen Ressourcen übernehmen. Für die Inhalte externer Links sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.

Im Folgenden erläutern wir Ihnen, welche Informationen wir während Ihres Besuchs auf unseren Webseiten erfassen und wie diese genutzt werden:

2. Datenerfassung ggf. personenbezogener Daten

Bei jedem Abruf durch einen Nutzer auf eine Ressource aus unserer Website werden Daten über diesen Vorgang in einer Protokolldatei gespeichert. Die Websitebetreiber erheben Daten über Zugriffe auf die Seite und speichern diese als „Server-Logfiles“ ab. Folgende Daten werden so protokolliert:

besuchte Webseite, Uhrzeit zum Zeitpunkt des Zugriffes, Menge der gesendeten Daten in Byte, Quelle/Verweis, von welchem Server Sie auf die Seite gelangten, verwendeter Browser, verwendetes Betriebssystem, anonymisierte IP-Adresse

Diese Daten werden getrennt von anderen Daten, die Sie im Rahmen der Nutzung unseres Angebotes eingeben, gespeichert. Eine Zuordnung dieser Daten zu einer bestimmten Person, d. h. die Identifizierung der Person, ist uns durch die Anonymisierung der IP-Adresse nicht möglich. Darüberhinausgehende personenbezogene Angaben, wie Ihr Name, Ihre Anschrift, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse werden nicht erfasst.

3. Umgang mit Kontaktdaten

Nehmen Sie mit den Websitebetreibern durch die angebotenen Kontaktmöglichkeiten, z. B. über das Kontaktformular, Verbindung auf, werden Ihre freiwilligen Angaben zweckmäßig gespeichert, damit auf diese zur Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Anfrage zurückgegriffen werden kann.

4. Kontaktformular

Auf dieser Website gibt es die Möglichkeit, ein Kontaktformular zu nutzen. Hierfür müssen Sie lediglich Ihre E-Mail-Adresse eingeben. Weitere Angaben sind freiwillig.

Sämtliche persönliche Daten und Informationen, die über dieses Online-Formular erhoben und übermittelt werden, werden von dem Websitebetreiber nur zur Bearbeitung der darin übermittelten Anfrage und/oder Abwicklung des damit ggf. erteilten Auftrags verwendet, gespeichert und/oder weitergeleitet.

Die Einwilligung zur Speicherung der personenbezogenen Daten kann jedoch jederzeit widerrufen werden.

5. Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten

Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, verwenden wir diese ausschließlich zum Zweck der technischen Administration unserer Webseiten und zur Erfüllung Ihrer Wünsche und Anforderungen, insbesondere zur Abwicklung des mit Ihnen ggf. geschlossenen Vertrags, zur Bearbeitung Ihrer Bewerbung oder zur Beantwortung Ihrer Anfrage.
Eine Weitergabe, ein Verkauf oder sonstige Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nicht, es sei denn, dass dies zum Zwecke der Vertragsabwicklung oder zu Abrechnungszwecken erforderlich ist und/oder Sie der Datenübermittlung zuvor eingewilligt haben.
Sie haben das Recht, eine solche Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu widerrufen. Die Löschung der personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen, wenn die Datenkenntnis zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist.

6. Cookies

Sogenannte Cookies sind Textdateien, die automatisch bei dem Aufruf einer Webseite lokal im Browser des Besuchers abgelegt werden. Unsere Website verwendet Cookies, um den Webauftritt nutzerfreundlich und funktionaler zu gestalten. Zudem werden sicherheitsrelevante Funktionen zum Schutz Ihrer Privatsphäre durch den Einsatz von Cookies ermöglicht.

Gängige Browser bieten die Einstellungsoption, Cookies nicht zuzulassen. Bitte beachten Sie jedoch, dass Sie ggf. nicht auf alle Funktionen dieser Website ohne Einschränkungen zugreifen können, wenn Sie entsprechende Einstellungen vornehmen.

7. Google Analytics

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. (kurz: Google), 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse Ihrer Benutzung dieser Website ermöglichen. Die durch Cookies erzeugten Informationen über Ihre Nutzung dieser Website (einschließlich Ihrer anonymisierten IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.

Google wird diese Informationen verwenden, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundenen Dienstleistungen zu erbringen.
Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten.

mehr zu Google Analytics

Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen.

Weitere Informationen zur Datennutzung durch Google sowie die Datenschutzerklärung der Google Inc. finden Sie hier: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.

mehr zu Google Analytics

Möchten Sie das nicht, können Sie die Installation der durch Google verwendeten Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern. Folgender Link führt Sie zu dem entsprechenden Plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Alternativ verhindern Sie mit einem Klick auf den folgenden Link, dass Google Analytics innerhalb dieser Website Daten über Sie erfasst. Ein entsprechender Hinweis, inkl. Link, erscheint zudem automatisch beim Öffnen unserer Website und jeder dazugehörigen Unterseite.

Verbiete Google Analytics, mich zu verfolgen

Beachten Sie: Mit Klick auf den genannten Link laden Sie ein „Opt-Out-Cookie“ herunter. Hierfür muss Ihr Browser die Speicherung von Cookies also grundsätzlich erlauben. Löschen Sie Ihre Cookies regelmäßig, ist ein erneuter Klick auf den Link bei jedem Besuch dieser Website vonnöten.
Wir weisen Sie zudem darauf hin, dass Sie im Fall der Blockierung der Google Analytics und generell von Cookies, gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen können.

8. Google Maps

Diese Website benutzt Google Maps, einem Online-Dienst zur Darstellung von Karten und Erstellung von Anfahrtsplänen der Google Inc. (kurz: Google), 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Erfassung, Bearbeitung sowie der Nutzung der automatisch erhobenen sowie der von Ihnen eingegeben Daten durch Google, einer seiner Vertreter, oder Drittanbieter einverstanden.

Die Nutzungsbedingungen für Google Maps finden Sie unter Nutzungsbedingungen für Google Maps. Ausführliche Details finden Sie im Datenschutz-Center von google.de: Transparenz und Wahlmöglichkeiten sowie  Datenschutzbestimmungen.

9. Google AdWords

Diese Website nutzt den Google-Marketingdienst „Google AdWords“ (kurz: AdWords). Hierbei handelt es sich um ein Online-Werbeprogramm der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google“).
Im Fall von Google AdWords, erhält jeder AdWords-Kunde ein anderes „Conversion-Cookie“. Auch für diese Website haben die Websitebetreiber solch ein Cookie erhalten, d. h. nicht aktiv gesetzt. Sie können dieses Cookie somit nicht über diese Website hinaus nachverfolgen.

Die mit Hilfe des Cookies eingeholten Informationen dienen dazu, Conversion-Statistiken für die geschaltete AdWords-Werbung zu erstellen, d. h. den Rücklauf zu tracken.
Die Websitebetreiber erfahren die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf die Anzeigen geklickt haben und zu einer der Webseiten weitergeleitet wurden, die mit einem Conversion-Tracking-Tag versehen sind. Sie erhalten jedoch keine Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich identifizieren lassen.

mehr zu Google Ads

Weitere Informationen zur Datennutzung zu Marketingzwecken durch Google, finden Sie auf der Übersichtsseite: https://www.google.com/policies/technologies/ads
Die Datenschutzerklärung von Google ist unter https://www.google.com/policies/privacy abrufbar.
Wenn Sie der interessensbezogenen Werbung durch Google-Marketing-Services widersprechen möchten, können Sie die von Google gestellten Einstellungs- und Opt-Out-Möglichkeiten nutzen: http://www.google.com/ads/preferences

10. GA Audience

Unsere Website benutzt den GA Audience („GA Audience“), einen Webanalysedienst der Firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

GA Audiences erhebt und speichert Daten, aus denen unter Verwendung von Pseudonymen Nutzungsprofile erstellt werden. Durch diese Technologie wird Nutzern, die unsere Internetseiten und Onlinedienste bereits besucht haben, zielgerichtet Werbung von uns auf anderen externen Seiten des Google Partner Netzwerks angezeigt.

GA Audience verwendet dafür unter anderem Cookies, die auf Ihrem Computer sowie sonstigen Mobilgeräten (z.B. Smartphones, Tablets etc.) gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der entsprechenden Geräte ermöglichen. Zudem erhält Google Audience Zugriff auf die im Rahmen der Verwendung von Google AdWords und Google Analytics erstellten Cookies.

Die Daten werden dabei zum Teil geräteübergreifend ausgewertet, um das Nutzerverhalten beim Besuch der Website zu analysieren und anschließend für gezielte Produktempfehlungen und interessenbasierte Werbung nutzen zu können.

mehr zu GA Audience

Im Rahmen der Benutzung können Daten, wie insbesondere die IP-Adresse und Aktivitäten der Nutzer, an einen Server der Firma Google Inc. übermittelt und dort gespeichert werden. Die Google Inc. wird diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit eine Verarbeitung dieser Daten durch Dritte stattfindet.

Sie können die Erfassung und Weiterleitung personenbezogener Daten (insb. Ihrer IP-Adresse) sowie die Verarbeitung dieser Daten verhindern, indem Sie die Ausführung von JavaScript in Ihrem Browser deaktivieren oder ein Tool wie ‘NoScript’ installieren.

Wenn Sie die Erfassung der durch den Google-Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern möchten, können Sie unter dem folgenden Link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de das dort verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren.

Weiterführende Informationen zum Datenschutz bei der Nutzung von GA Audience können Sie unter dem nachfolgenden Link abrufen: https://support.google.com/analytics/answer/2700409?hl=en&ref_topic=2611283

11. Einbindung des Jameda-Siegels

Auf unserer Website sind an einigen Stellen Jameda-Siegel eingebunden, die die Bewertung einzelner Behandler beim Arztbewertungsportal Jameda der Jameda GmbH (kurz: Jameda), St. Cajetan-Straße 41, 81669 München („Jameda“), in Echtzeit abbilden. Über Klick auf die Siegel kann der Nutzer auf das entsprechende Jameda-Profil gelangen. Dabei handelt es sich um eine einfache Verlinkung.

Durch Klick auf das Jameda-Logo und/oder ein Jameda-Siegel werden keine Cookies gesetzt und personenbezogenen Daten (wie beispielsweise die IP-Adresse) werden nicht übermittelt. Es werden lediglich die Zugriffe auf die jeweilige Jameda-Webseite erfasst bzw. die reinen Klicks auf das Siegel gezählt, ohne Bezug zum jeweiligen Nutzer.
Weitere Informationen zum Umgang von Jameda mit personenbezogenen Daten entnehmen Sie bitte der Jameda-Datenschutzerklärung: https://www.jameda.de/jameda/datenschutz.php

12. Rechte des Nutzers

Als Nutzer dieser Website haben Sie bei der Verarbeitung Ihrer Daten folgende Rechte gem. DSGVO:
Sie haben das Recht eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob Sie betreffende personen-bezogene Daten verarbeitet werden. Ist dies der Fall, so haben Sie ein Auskunftsrecht bezüglich dieser personenbezogenen Daten und den in Art. 15 DSGVO im einzelnen aufgeführten Informationen.
Sie haben das Recht, unverzüglich die Berichtigung von Sie betreffenden unrichtigen personen-bezogenen Daten und/oder die Ergänzung unvollständiger personenbezogener Daten zu verlangen (Art. 16 DSGVO).
Außerdem haben Sie das Recht, zu verlangen, dass Sie betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der in Art. 17 DSGVO im einzelnen aufgeführten Gründe zutrifft, z. B. wenn die Daten für die verfolgten Zwecke nicht mehr benötigt werden.

Sie haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten zu verlangen, wenn eine der in Art. 18 DSGVO aufgeführten Voraussetzungen gegeben ist.
In bestimmten Fällen haben Sie gem. Art. 20 DSGVO das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten bzw. die Übermittlung dieser Daten an einen Dritten zu verlangen.

mehr zu Rechten des Nutzers

Werden Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f erhoben (Datenverarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen), steht Ihnen gem. Art. 21 DSGVO das Recht zu, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Widerspruch einzulegen.
Wir werden die personenbezogenen Daten dann nicht mehr verarbeiten, es sei denn, es liegen nachweisbar zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung vor, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Sie haben gem. Art. 77 DSGVO das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden Daten gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen verstößt. Das Beschwerderecht kann insbesondere bei einer Aufsichtsbehörde in dem Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes geltend gemacht werden.

13. Datenschutzbeauftragter

Der externe Datenschutzbeauftragte der Zahnkultur Berlin / ÜBAG Öztan & Partner und damit Ihr Ansprechpartner für sämtliche Fragen rund um den Datenschutz und den Umgang mit Ihren persönlichen Daten ist:

Maik Prömel
Sommerwiesenweg 34
12557 Berlin

14. Einbeziehung, Gültigkeit und Aktualität der Datenschutzerklärung

Die Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und datiert vom 18.05.2018.

 Durch die Weiterentwicklung dieser Website oder die Implementierung neuer Technologien kann es notwendig werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern.
Wir behalten uns vor, die Datenschutzerklärung mit Wirkung für die Zukunft zu ändern und empfehlen Ihnen, sich die aktuelle Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit erneut durchzulesen.

Kolofon

Oplysninger i henhold til § 5 Lov om telemedia (TMG)

Tjenesteudbyder:

Dentalimplantater Berlin: ZAHNKULTUR BERLIN

Überörtliche Zahnärztliche Berufsausübungsgemeinschaft Öztan & Partner GbR
Dörpfeldstraße 46
12489 Berlin

Administrerende partner:
Carsten-Can Öztan

Telefon:
030 565 90 50 0

Fax:
030 565 90 50 20

Email:
kontakt@zahnkultur-berlin.de

Jobtitlen tandlæge er tildelt i Forbundsrepublikken Tyskland.

Ansvarligt kammer:

Zahnärztekammer Berlin, Stallstraße 1, 10585 Berlin (www.zaek-berlin.de)

Ansvarlig kassetandlægelig forening:

Kassenzahnärztliche Vereinigung Berlin, Georg-Wilhelm-Straße 16, 10711 Berlin (www.kzv-berlin.de)

Følgende erhvervsretslige regler er gældende:
Gesetz über die Ausübung der Zahnheilkunde (ZHG), Berliner Kammergesetz fur die Heilberufe, Berufsordnung der Zahnärtzekammer Berlin, Gebührenordnung für Zahnärtzte (GOZ).

Den tyske lov om udøvelse af tandlægevidenskab (ZHG), Berlins kammerlov for lægeerhvervene, Erhvervsordning to tandlægekammer Berlin, Gebyrordning for tandlæger (GOZ)

De nævnte regler kan læses på Zahnärtzekammer Berlins hjemmeside (www.zaek-berlin.de)

Koncept, design og realisering af hjemmesiden:

FJELLFRAS – Studio für Bewegtbild und Kommunikation
www.fjellfras.com

FOTOS

Mirko Plha
www.plha.de

Nicole Schnittfincke
www.fotomanufaktur.schnittfincke.de

Yderligere fotos:
© DENTSPLY-Implants
© psdesign1 (Fotolia)

Ansvarsbegrænsning

Indholdet af denne hjemmeside er udfærdiget med størst muligt omhu. Udbyderen påtager sig dog ikke nogen garanti for rigtigheden, fuldstændigheden og aktualiteten af det indhold, der er stillet til rådighed. Brugen af hjemmesidens indhold sker på brugerens egen risiko. Bidrag der er mærket med navn gengiver den aktuelle forfatters mening og ikke altid udbyderens mening. Med den rene brug af udbyderens hjemmeside indgås ikke noget kontraktforhold mellem brugeren og udbyderen.

Eksterne links:

Denne hjemmeside indeholder links til tredjeparts hjemmeside (”eksterne links”). Disse hjemmesider er underlagt den aktuelle ejers hæftelse. Udbyderen har ved den første linkning til de eksterne links kontrolleret det fremmede indhold for om der er eventuelle lovovertrædelser. På det tidspunkt var der ingen lovovertrædelser åbenbare.
Udbyderen har ingen indflydelse på den aktuelle og fremtidige udformning og indholdet af de sider, der linkes til. Afsætning af eksterne links betyder ikke, at udbyderen gør indholdet bag henvisningen eller linket til sit eget. En fast kontrol af de eksterne links er ikke rimelig for udbyderen uden konkrete henvisninger til lovovertrædelser. Ved kendskab til lovovertrædelser slettes sådanne eksterne links straks.

Ophavsret og beslægtede rettigheder :

Det på denne hjemmeside offentliggjorte indhold er underlagt den tyske lov om ophavsret og beslægtede rettigheder. Enhver genanvendelse, der ikke er tilladt af den tyske ophavsret og beslægtede rettigheder, kræver forudgående skriftlig accept fra udbyderen eller den aktuelle rettighedsindehaver. Det gælder især for mangfoldiggørelse, behandling, oversættelse, lagring, forarbejdning og gengivelse af indhold i databanker eller andre elektroniske medier og systemer.
Tredjeparts indhold og rettigheder er derved karakteriseret som sådanne. Mangfoldiggørelse uden tilladelse eller videregivelse af enkelt indhold eller komplette sider er ikke tilladt og er strafbart. Det er udelukkende fremstilling af kopier og downloads til personlige, private og ikke kommerciel brug, der er tilladt. Præsentation af denne hjemmeside i fremmede rammer er kun tilladt med skriftlig tilladelse.